Beck Anksiyete Ölçeği’nde insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini işaretleyiniz.

1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

2. Sıcak/ ateş basmaları

3. Bacaklarda halsizlik, titreme

4. Gevşeyememe

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu

6. Baş dönmesi veya sersemlik

7. Kalp çarpıntısı

8. Dengeyi kaybetme duygusu

9. Dehşete kapılma

10. Sinirlilik

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu

12. Ellerde titreme

13. Titreklik (sarsak, güçsüz)

14. Kontrolü kaybetme korkusu

15. Nefes almada güçlük

16. Ölüm korkusu

17. Korkuya kapılma

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

19. Baygınlık

20. Yüzün kızarması

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)

Testten 20 puan aldınız.

Bu puan anksiyete seviyenizin düşük bir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Vücudumuz stres ve tehlike altında hissettiği zaman doğal bir kaygı ve endişe tepkisi verebilir. Ancak tepkimiz uzun süreli ve rahatsız edecek kadar yükseldiyse günlük yaşantımızı sürdürmemizi zorlaştırabilir. Böyle bir durumda kaygı bozukluğundan söz edebiliriz. Kaygı bozukluğuna sahip olan kişi etrafındaki veya vücudundaki herhangi bir değişimi, acıyı, ağrıyı son derece tehlikeli ve baş edilemez olarak algılar. Bunun sonucunda yoğun şekilde sıkıntılı, gergin, korku dolu ve endişeli hisseder. Kaygının çeşidine göre kaçınma veya kontrol davranışları sergiler. Bu tür davranışlar kaygının sürekliliğine sebep olabilir.

Ölçekten aldığınız puana göre kaygınız sizin için rahatsız edici bir düzeyde değil.

Bu puan anksiyete belirtilerinizin hafif düzeyde olduğunu göstermektedir.

Vücudumuz stres ve tehlike altında hissettiği zaman doğal bir kaygı ve endişe tepkisi verebilir. Ancak tepkimiz uzun süreli ve rahatsız edecek kadar yükseldiyse günlük yaşantımızı sürdürmemizi zorlaştırabilir. Böyle bir durumda kaygı bozukluğundan söz edebiliriz. Kaygı bozukluğuna sahip olan kişi etrafındaki veya vücudundaki herhangi bir değişimi, acıyı, ağrıyı son derece tehlikeli ve baş edilemez olarak algılar. Bunun sonucunda yoğun şekilde sıkıntılı, gergin, korku dolu ve endişeli hisseder. Kaygının çeşidine göre kaçınma veya kontrol davranışları sergiler. Bu tür davranışlar kaygının sürekliliğine sebep olabilir.

Ölçekten aldığınız puana göre kaygınız sizin için zaman zaman fark edilebilir düzeyde olabilir.

Bu puan anksiyete belirtilerinizin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.

Vücudumuz stres ve tehlike altında hissettiği zaman doğal bir kaygı ve endişe tepkisi verebilir. Ancak tepkimiz uzun süreli ve rahatsız edecek kadar yükseldiyse günlük yaşantımızı sürdürmemizi zorlaştırabilir. Böyle bir durumda kaygı bozukluğundan söz edebiliriz. Kaygı bozukluğuna sahip olan kişi etrafındaki veya vücudundaki herhangi bir değişimi, acıyı, ağrıyı son derece tehlikeli ve baş edilemez olarak algılar. Bunun sonucunda yoğun şekilde sıkıntılı, gergin, korku dolu ve endişeli hisseder. Kaygının çeşidine göre kaçınma veya kontrol davranışları sergiler. Bu tür davranışlar kaygının sürekliliğine sebep olabilir.

Ölçekten aldığınız puan kaygının sizin hayatınızı önemli bir düzeyde etkilediğini göstermektedir.

Bu anksiyete belirtilerinizin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.

Vücudumuz stres ve tehlike altında hissettiği zaman doğal bir kaygı ve endişe tepkisi verebilir. Ancak tepkimiz uzun süreli ve rahatsız edecek kadar yükseldiyse günlük yaşantımızı sürdürmemizi zorlaştırabilir. Böyle bir durumda kaygı bozukluğundan söz edebiliriz. Kaygı bozukluğuna sahip olan kişi etrafındaki veya vücudundaki herhangi bir değişimi, acıyı, ağrıyı son derece tehlikeli ve baş edilemez olarak algılar. Bunun sonucunda yoğun şekilde sıkıntılı, gergin, korku dolu ve endişeli hisseder. Kaygının çeşidine göre kaçınma veya kontrol davranışları sergiler. Bu tür davranışlar kaygının sürekliliğine sebep olabilir.

Ölçekten aldığınız puan kaygının hayatınızın çoğu alanında etkin ve rahatsız edici düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki bir puan kaygı bozukluğunun habercisi olabilir.

* Daha detaylı bilgi ve analiz için, ilgili sağlık birimine görünmenizi tavsiye ederiz.